Städområden

För att vårt område skall vara trevligt att vistas i är området indelat i olika städområden.

De som bor i respektive område ansvarar för bl.a. gräsklippning, rensning av rabatter, klipper buskar och underhåller lekplatser.

Se även rubrikerna Städledare och Städområdeskarta och under rutiner städvecka.

OBS utrustningen i våra gemensamhetsgarage är ENDAST för att sköta GEMENSAMMA områden.
Man får alltså inte använda gräsklippare, trimmer m.m. för skötsel av PRIVAT TRÄDGÅRD

Mer info om praktiska saker på området finns i Introduktion sammfällighet i PDF

Städveckan hösten 2021

Städveckorna för hösten kommer att vara v.41-v.42. Container kommer att finnas på plats på de vanliga platserna där de placeras på området den 11/10 och töms den 24/10.
Det är viktigt att minst en medlem från varje hushåll deltar! Engagemanget har överlag minskat, speciellt under städveckorna. Det borde ligga i allas intresse att vi har ett snyggt område och för att hålla kostnaderna nere behöver vi hjälpas åt. Alternativet blir att ta in entreprenör som sköter området.

Lista finns här. (dock ej komplett)

Som vanligt gäller att containern endast är till för gemensamhets kompost.
Tänk på att nyttja containern maximalt, då föreningen får betala per tömning.

Comments are closed