Parkering

De parkeringsplatser som föreningen har i anslutning till radgaragen är till för fastighetsägare och besökare till anläggning två (2), det vill säga fastigheter med radgarage. Dessa ingår i den extra avgift som betalas av fastighetsägare i anläggning två (2). Vänligen respektera detta!
(se anläggningsbeslut)

Vi vill samtidigt passa på att påminna fastighetsägare i anläggning två (2) om vikten av att i första hand parkera i garaget, för att maximera parkeringsförmågan på området.

Parkeringsplatserna får heller inte användas som uppställningsplats för husvagnar/husbilar/avställda fordon etc. Fastighetsägare med fristående garage hänvisas till de fastigheten tillhörande parkeringsytorna.

Tänk också på att ur brandskydds synpunkt är det inte tillåtet att använda radgaraget till annat än förvaring av fordon, det får med andra ord inte användas som förråd.

I övrigt så gäller att all parkering av fordon eller släpvagnar, husvagnar FÖRBJUDEN på internvägarna och allmänna ytor.

Bilkörning inom området
Av hänsyn till alla boende och säkerheten för lekande barn måste bilkörning och all annan fordonstrafik kraftigt minimeras på gårdarna. Detta gäller även MC- och mopedkörning. Tänk efter en extra gång om du verkligen måste köra in bilen på området! De gånger tillfället kräver bilkörning inom området gäller kryphastighet och att bilen omgående körs tillbaka. Kom även ihåg att det alltid måste vara fri väg för utryckningsfordon.

 

Comments are closed.