Städrapport

Här rapporterar ni in städlagets utförda arbete under städdagen.

Vilket städlag har utfört städningen (indelningen finns under fliken städområdesledare)
Vilken dag har ni haft städdag?
Fyll i namn på den som skickar in rapporten.
Här fyller ni i vad städlaget har gjort.
Du har angivit övrigt arbete! Vänligen skriv ner i korta ordalag vad.
Här kan ni skriva om det är något som bör åtgärdas i ert städområde, men som städlaget inte kunnat utföra.

Comments are closed.