Valberedning

Hej!
 
Valberedningen 2022/2023 består av sammankallande Martin Bertilsson (KTV 152) och Thomas Gustafsson, vår hustomte (KTV 242) samt Rasmus Linden (KTV 330).
 
Du når Martin på telefon 073-5355218 om du vill fråga något eller komma med förslag på personer som vore lämpliga till något uppdrag i föreningens verksamhet.
 
Vårt uppdrag som valberedningen är att leta upp lämpliga kandidater till styrelsen och andra funktioner som krävs enligt stadgarna.
 
Till årsmötet 2023 behöver vi bland annat utse två nya revisorer, en ny revisorssuppleant.
 
Vi presenterar förslag på kandidater i samband med årsmötet i april 2023.
 
Med vänliga hälsningar 
 
Martin, Thomas och Rasmus

Comments are closed.