Laddning Elbil radgarage

elbil_puff
Det är inte tillåtet att ladda elbil i våra radgarage.

Anledningen är att våra uttag inte är avsedda för detta.

Vid långvarig laddning med högre strömmar ger såväl ökad brandrisk som snabbare åldrande av komponenter i elanläggningen.

Styrelsen undersöker hur frågan skall behandlas för framtiden i enlighet med årets  årsmötesmotionen som finns angiven under §9.

Motion 2, Förstärkt strömmatning och enskild mätning av el i gemensamma garage. Styrelsen rekommenderar att motionen avslås eftersom ändringen ska vara till gagn för en majoritet av medlemmarna. Eftersom syftet med motionen var att ta fram en policy kring elbilar så uppfylls inte detta idag eftersom antal elbilar är få. Men styrelsen mycket positivt på miljötänk och kommer att närvara på Trollhättans energis information den 3:e maj angående laddstolpsprojektet som de driver.

Årsmötet beslutade att avslå motionen.

Comments are closed