Rutiner Städvecka

En gång i halvåret är det dags för den gemensamma vårstädningen där målet är att gemensamt städa och rensa/slänga skräp i och runt fastigheten. För att området ska se trevligt ut och för en ökad trivsel så är området uppdaterat i olika städområden.

Hur gör vi?

Vi delar upp oss i områden enligt städkartan där varje område är ett städlag. De som bor i respektive område ansvarar för bl.a. gräsklippning, rensning av rabatter, klipper buskar och underhåller lekplatserna. De olika städområdena är indelade enligt följande karta: (större karta HÄR)städkarta_illustrationsbild

 

När?

Vårens städveckor är planerade till vecka 17 och 18. Containrar finns 23/4 – 7/5
Vilken dag och tid bestämmer städledaren i respektive städlag. Städledaren är normalt sett roterande där man ansvarar för respektive vår/höststädning.

Containrar kommer att finnas på de vanliga platserna. Det är endast tillåtet att slänga trädgårdsavfall! Inget byggmaterial, bildäck etc. Tänk också på att nyttja containern maximalt då föreningen betalar per tömning.

Vill man slänga eget trädgårdsavfall så går det bra att gör det den 6/5 i mån av plats.

Styrelsen har även skickat med en separat lista till samtliga hushåll på fasta punkter för städveckan som omfattar;

  • Tvätta garageportarna
  • Rensa hängrännor
  • Se över kantsten
  • Rensning av ogräs och dylikt
  • Sopning där sopbilen inte kommer åt
  • Se över lekplatsen
  • Samt se över sitt område och meddela styrelsen för andra mer omfattande arbeten.

Det ligger även i allas ansvar att meddela styrelsen om man finner något defekt eller som behöver åtgärdas.

 Vårt syfte?

Vi vill dels skapa en känsla av att vårt fina område är välskött och omhändertaget samtidigt som vi vill skapa en gemenskap. Vår förhoppning är även att alla ska ha en möjlighet att träffa både nya och gamla grannar under avslappnande former.

illustrationstädvecka

 

Comments are closed.