Årsmötesinfo

styrelseklubba2

Årsmötet kommer att hållas i kvarterslokalen onsdagen den 24 april kl. 18:30.

Det kommer att bjudas på lättare förtäring innan mötet. (för de 55 första som kommer)

En kallelse, tillsammans med information om ev. motioner,  kommer att delas ut i brevlådorna 10 april.

—————————————————————————————-
Årsmöteshandlingar 2019 som PDF  

Nominering i dokumentet har den 21/4 kompletterats med
Suppleant:
Lis Pettersson För 1 år T o m 2020 (nominering inkommen 21/4)

—————————————————————————————-

Motioner skall enligt stadgarna vara styrelsen till handa senast 2018-03-31 via:
e-post styrelsen@fisktarnan.se
eller
via brev till sekreteraren:
Armin Draganovic
Kaggetorpsvägen 246
461 41 Trollhättan

En röst per hus och du kan vara ombud för max ett hus på stämman.
För ombud skall fullmakt visas upp.
Fullmakt finns HÄR

Varmt välkomna!

Styrelsen.

Comments are closed