Styrelsen

Styrelse samfällighetsföreningen fisktärnan 2019

E-post till styrelsen är styrelsen@fisktarnan.se


Ordförande – Josephine Bordi

Kaggetorpsvägen 240, 070-7679777


Sekreterare – Armin Draganovic

Kaggetorpsvägen 246, 076-2134057 


Kassör – Lennart Fridéhn

Kaggetorpsvägen 150, 07o-21o4749


Ledamot – Patrik Malm, kontakt vid uthyrning

Kaggetorpsvägen 34, 076-1299850


Ledamot – Regina Nobis

Kaggetorpsvägen 186, 0731814125


Suppleant – Lis Pettersson

Kaggetorpsvägen 40, 0702806644


Suppleant – Hanna Lidén

Kaggetorpsvägen 330, 0704985053


 

Comments are closed