Informationsbroschyr

Här finns grundläggande information om vad som gäller för samfälligheten Fisktärnan.
För städkarta Klicka här

Rättelse i introduktions häftet sidan 2.
I Fisktärnans samfällighetsförening har styrelsen hittills identifierat följande områden som ingår i gemensamhetsanläggningen och som kräver löpande underhåll:
Utomhusparkeringar (avser anläggning 2) 

Tillägg till: Bredband 100 mb Comhem ingår i samfällighetsavgiften.

Introduktion sammfällighet i PDF

 

Comments are closed.