Insert alt text here
Omprövning elledningar.
Överenskommelse om omprövning av Ga1, för att ta bort elledningar ur föreningens ägande.

Enligt beslut på årsmötet 2019-04-24 skall föreningen i samband med renoveringen av våra elledningar ansöka om omprövning av anläggningsbeslutet för gemensamhetsanläggning 1 (samtliga fastigheter inom föreningen). Syftet med omprövningen gäller möjligheten för föreningen att överlämna ledningarna till Trollhättan energi vilket kommer underlätta för föreningen i framtiden gällande ansvar, underhåll och kostnader. För att underlätta processen behöver vi få in underskrifter från samtliga lagfarna ägare till fastigheter i samfällighetsföreningen.
Läs förslaget här
Insert alt text here
5-Kamp och grillkväll.

Välkomna på lite gemenskap med Korvgrillning och 5-kamp
Måndag 10 Juni Kl 18.00 – ca 19.30 Vid kvartersgården

Det bjuds på korv, bröd, kaffe, festis
Pris till de två bästa i varje kategori Barn/vuxen

Stryrelsen

Till vår hemsida
Bordtennisbord i kvarterslokalen
Nu finns det ett bordtennisbord i vår kvarterslokal.
Inom kort kommer det info om hur man bokar och pris för detta.

Till bokningen
Underlaget på plats!
Nu är underlaget till "flaggstångs" lekparken bytt gå gärna dit och lek.

Samfällighetsföreningen Fisktärnan.
Ändra din prenumeration    |    Visa online