Elombyggnad

Lantmäteriet har gjort ett utskick till samtliga fastighetsägare i samfälligheten. Utskicket gäller vår inlämnade ansökan om omprövning av Ga1. I utskicket informerar Lantmäteriet att vår ansökan är inlämnad och de (lantmäteriet) önskar  kompletteringar av några underskrifter då de har svårt att tyda dessa. 
 
De som behöver kompletteras sina underskrifter kommer få ett separat utskick gällande detta från Lantmäteriet, (styrelsen vet inte vilka berörda fastigheter är) 
 
Lantmäteriet kommer starta upp sin process så fort TEAB är redo att överta anläggningen. Efter att vår renovering är klar ( beräknat slutet av 2020)
 
Dokument

Uppstart El (2020-04-21)
 
 
 

Comments are closed.