Årsmöte 2021

Årsmötet hölls den 20 april och var digitalt.

När årsmötesprotokollet är justerat kommer det att publiceras här samt anslås på anslagstavlan vid kvarterslokalen.

Comments are closed.