Insert alt text here
Bokning av bastun.

Vi har nu upphört med fasta dagar för bastubad för herrar och damer från och med 2019-01-01.

Önskar man använda bastun i föreningslokalen bokar men den via hemsidan.
Priset är 200:- och är för upp till 4 timmar.

Man slår själv på och av bastun, den är alltså inte varm när du kommer.

Boka bastu här.
Insert alt text here
Radgaragen

Under året har Räddningstjänsten varit på besök och gjort en brandsyn av samfällighetens radgarage. Det kunde till räddningstjänstens förskräckelse konstateras att flertalet radgarage användes till förvaring av en mängd olika föremål och möbler, detta är inte tillåtet.

Samfällighetens radgarage får endast användas till förvaring av fordon samt en uppsättning däck och max 1l vätska. Detta utifrån brandskyddsrekommendationer och säkerhetssynpunkt. Samfällighetens radgarage är försäkrade men skulle det vid en brand eller skada i ett garage konstateras att någon varit vållande eller bidragit till spridning på grund av att ha brutit mot reglerna kommer försäkringen inte täcka detta och nyttjanderättshavaren till detta garage bli ersättningsskyldig.

LÅSBYTET:

Det har varit mycket krångel med låsen till våra radgarage och många felanmälningar har rört kärvande/ ej fungerande lås. Under året har låsen till radgaragen bytts ut, återstår några där nyttjanderättshavaren har bytt till eget och vår hustomte ännu inte haft möjlighet att byta.

OBS! Det är inte tillåtet att byta till egna lås i samfällighetens radgarage, huvudnyckel skall finnas till samtliga radgarage.

HAR DU INTE FÅTT LÅSET BYTT, ANTINGEN FÖR ATT DET ÄR MISSAT ELLER FÖR ATT DU INTE HAR CYLINDE/LÅS DOM VI KUNNAT ÖPPNA MED HUVUDNYCKELN.

KONTAKTA STYRELSEN.

Skicka e-post till styrelsen om nyckel.
Insert alt text here
Att tänka på om du flyttar.

Tänk på att informera de nyinflyttade om hemsidan och informationsbroschyren som finns på hemsidan (se nedan länk), samt att dom anmäler sig till detta nyhetsbrev på hemsidan och vår FB grupp, https://www.facebook.com/groups/fisktarnan/ 

 

Meddela även nya uppgifter till kassören på kassor@fisktarnan.se .

Till infobroschyren
Insert alt text here
Har du EL-Bil?
Vi har nu startat en arbetsgrupp, med Lars Uhver som sammankallande.
Gruppen kommer att bestå av minst tre personer och har som uppgift att utreda vilka alternativ det finns för att möjlighöra laddning av EL-bil om man har radgarage.

Är du intresserad att vara med i gruppen?? Kontakta då Lars Uhver på telefon. 070-xxxxx för att anmäla ditt intresse och mer information.

STYRESLEN PÅMINNER OM ATT DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT LADDA EL-BIL I GARAGENS EL/MOTORVÄRMARUTTAG!

Om brand uppstår är den som laddat bilen fullt ansvarit gentemot försäkringsersättning.

Styrelsen kommer att göra slumpvisa kontroller för att se att ovan efterlevs.
Mer info om EL-bils laddning.
Insert alt text here
Datum för årsmöte
Förhandsinformation:
Årsmöte kommer att hållas den 24 april i kvarterslokalen.
Kallelse kommer att delas ut i brevlådorna senast den 10/4 allt enligt stadgarna.
Insert alt text here
Elnätet

Styrelsen har tidigare fört diskussioner med Trollhättan Energi angående eventuell outsourcing av elnätet. Trollhättan Energi har nu återkopplat och börjar bli klara med utredningen. I början av 2019 kommer Trollhättans Energi och styrelsen ha ett möte för att höra vad Trollhättan Energi kommit fram till och hur vi eventuellt kan gå vidare.

Insert alt text here
Snöröjning och sandning

Vi följer kommunens riktlinjer gällade snöröjning och sandning.
Extra sandning sköts precis som tidigare av respektive städlag.

Funderingar/frågor i första hand tas via e-post till styrelsen (styrelsen@fisktarnan.se) för att kunna besvaras snabbt. Ev klagomål skall framföras skyndsamt.

Läs mer om THN Stads policy
Samfällighetsföreningen Fisktärnan.
Ändra din prenumeration    |    Visa online