Till alla medlemmar
 
Tisdag  27/4 Klockan 10:00- 15:00 kommer TEAB att göra avbrott bland annat i garage nr 2, nära Kaggetorpsvägen 42, pga kabelskåpsbyte. Detta kan påverka nätuppkopplingen, troligen främst för boende i närheten av detta garage.
 
Det är ju snart dags för städddagar. Det är helt OK att hämta flis ur högen utanför kvartersgården att använda till gemensamma busk- och häckplanteringar.
 
Styrelsen

 

Samfällighetsföreningen Fisktärnan.
Ändra din prenumeration    |    Visa online