Till alla medlemmar
 
Måndag 10 maj klockan 10:00- 15:00 kommer TEAB att göra elavbrott bland annat i garage nr 6, mitt emot Kaggetorpsvägen 274, pga kabelskåpsbyte. 
Detta kan påverka nätuppkopplingen, troligen främst för boende i närheten av detta garage.
 
 
Styrelsen
Samfällighetsföreningen Fisktärnan.
Ändra din prenumeration    |    Visa online